Připojení plynoměru

Připojení plynoměru není složitý proces

Rád Vám poradím, jak postupovat. Dle domluvy je možné obstarat celý proces připojení za Vás.

Pokud se rozhodnete pro vyřízení agendy u budoucího distributora, budete si muset zajistit:

– smlouvu o připojení k distribuční soustavě.

Zpravidla k tomuto úkonu budete potřebovat:

– souhlas majitele nemovitosti s odběrem zemního plynu a umístění plynového měřidla (na tomto dokumentu je třeba úředně ověřit podpisy);

– nájemní smlouvu (pokud jste nájemci);

– výpis z katastru nemovitosti, kupní smlouvu nemovitosti (pokud jste majitelem nemovitosti a žádáte o připojení);

– znát technické hodnoty (počet a výkon plynových spotřebičů).

Připojení k distribuční soustavě obvykle trvá nejdéle jeden pracovní týden. 

Před samotným příjezdem montéra, který provede instalaci plynoměru, je potřeba si připravit následující dokumenty:

– kontrolu technického stavu plynovodu (nahrazuje revizní zprávu, pokud plynoměr není odpojen déle než 6 kalendářních měsíců);

– revizní zprávu plynového zařízení;

– tlakovou zkoušku domovního plynovodu.

Tyto dokumenty je potřeba předat montérovi, jinak nebude plynové měřidlo připojeno. 

Pokud se nebude připojení fyzicky účastnit osoba, která je uvedená ve Smlouvě o připojení k distribuční soustavě, musí tato osoba na základě písemného dokumentu ustanovit osobu, která ji v této záležitosti zastoupí. 

Připojení plynového měřidla bez asistence zákazníka nebo pověřené osoby není možné.

Pro zapojení plynového měřidla je třeba řádně odvzdušnit plynoinstalaci.