Revizní lhůty

Výchozí revize: První revize před uvedením tlakové nádoby do provozu.
První provozní revize: Do 14 dnů od vyhotovení výchozí revize.
Provozní revize: Každoročně.
Vnitřní revize a zkouška těsnosti: 1 x 5 let.
Tlaková zkouška: 1 x 10 let.

Školení obsluh tlakových zařízení: 1 x 3 roky.

Výchozí revize: První revize před uvedením plynového zařízení do provozu.
Provozní revize: 1 x 3 roky.
Kontrola plynového zařízení: 1 x rok.
Zkouška pevnosti a těsnosti: Platnost 6 měsíců.

Školení obsluhy plynových zařízení: 1 x 3 roky.

Výchozí revize: První revize před uvedením elektrického zařízení do provozu.
Periodické revize:
V objektech určených pro administrativní činnost: 1 x 5 let.
V objektech určených pro výrobu, vzdělávání (školy, mateřské školy), ubytování (hotely, ubytovny, kempy a jiná ubytovací zařízení) a lékařské účely: 1 x 3 roky.
Elektrické zařízení v objektu, který podle požárně bezpečnostního řešení umožňuje přítomnost více než 200 osob: 1 x 2 roky
Prozatímní zařízení stavenišť: 1 x 6 měsíců.
Pojízdné a převozné prostředky: 1 x rok.
Prostory s nebezpečím požáru a výbuchu: 1 x 3 roky.
Prostory mokré a s trvalým výskytem korozivních nebo znečišťujících látek: 1 x rok.
Ochrana před účinky atmosférické a statické elektřiny:
Revizní lhůty LPS chránící kritické systémy:
1 x 2 roky.
LPS chránící ostatní objekty nebo zařízení: 1 x 4 roky.

Školení obsluhy elektrických zařízení (§ 4 dle 194/2022 Sb. – osoba bez el. vzdělání): Perioda dle určení zaměstnavatele.

Periodická revize: 1x 3-6 měsíců (dle výkonu kotle).
Vnitřní revize: 1 x 5 let.
Tlaková zkouška: 1 x 10 let.
 
Školení topičů nízkotlakých kotelen: 1 x 3 roky.

V případě zanedbání povinných revizí hrozí podnikatelům, právnickým osobám i bytovým domům nemalé pokuty. V případě, že revize nebude provedena vůbec nebo nebude dodržena zákonem stanovená lhůta, může být firmě, živnostníkovi či bytovému domu ze strany orgánů státního dozoru udělena pokuta až do výše 2 000 000 korun. Pokud by revize nebyla provedena řádně a v požadovaném rozsahu, hrozí Vám pokuta až 1 000 000 korun.

Finanční sankce ze strany státu ovšem nejsou jediným rizikem, kterému se při zanedbání revizí vystavujete. Pokud by byla v důsledku nesprávného fungování nezrevidovaného zařízení způsobena škoda (věcná či na zdraví), mohla by následně pojišťovna z důvodu zanedbání revize krátit pojistné plnění.