Poskytované služby

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte ihned kontaktovat!

cena za služby

Ceny za poskytované služby kalkulujeme individuálně, dle rozsahu a náročnosti poptávané práce.

Ať už vlastními silami, nebo subdodávkou zařizujeme:

 • připojení plynoměru;
 • revizi vyhrazených technických zařízení (plyn, elektřina + hromosvody, tlak);
 • po revizní opravy plynu (dle domluvy);
 • školení obsluh s ověřením znalosti plynových a tlakových zařízení;
 • revizi parních kotlů I. třídy a horkovodních kotlů II. třídy včetně všech tříd nižších
  (dle ČSN 07 0710);
 • vypracování evakuačních plánu a poplachových směrnic;
 • revizi hydrantů a přenosných hasicích přístrojů;
 • vypracování místních provozních předpisů;
 • vybudování fotovoltaické elektrárny;
 • poradenství.
Nově děláme nedestruktivní zkoušky svarů:
 • vizuální zkoušky svarů (level 2);
 • penetrační zkoušky svarů (level 2).
Včetně vyhodnocení této zkoušky. Vyhodnocení zkoušek svarů může dle ČSN EN ISO 9712 vyhodnocovat pracovník NDT svarů s úrovní 2 a 3 pro danou zkoušku.  
 
Dále, děláme pro tyto metody návodky na provádění kontrol pro firmy, které se zaobírají kontrolou svarů. 
Zaškolujeme pracovníky firem pro možnost provádění vizuálních a penetračních zkoušek svarů.
 

Propadla Vám revize? Nevíte, kdy se má jaká revize provádět? Nevíte, na koho se obrátit? Obraťte se na nás!